Om oss

Vi kan förändring!


Vi är två legitimerade psykologer med mer än 15 års erfarenhet av branschen. Under våra karriärer har vi fått förmånen att arbeta med stor variation vad gäller typ av uppdrag, bransch eller målgrupp. Vi har arbetat med medarbetare, grupper, chefer och organisationer. De roller vi har haft har varierat från kliniska psykologer, till organisationskonsulter till att själva vara chefer med eget personalansvar. Variationen i de uppdrag vi arbetat med under dessa år har varit stor, men de har alla haft en sammanhållande faktor, nämligen förändring.


Förändring är för oss synonymt med att individen, gruppen eller organisationen börjar lösa sina utmaningar på nya sätt. I hjärtat av förändringen ligger nya eller förändrade beteenden och nyckeln till framgång ligger i hur väl organisationen klarar av att leda och motivera rätt beteenden.


Vår expertis finns i en affärsmässig tillämpning av beteendepsykologin där organisationens resultat kopplas samman med mänskliga resurser. Vår mission är att tillföra vår unika expertis för att uppnå en verklig förändring hos våra kunder.


Vår ambition är att vara det lilla och kundnära företaget. Vi vill arbeta nära våra kunder och bli en långsiktig samarbetspartner vad gäller frågor som berör psykologi, beteenden och förändring. Vi strävar efter förtroendefulla kundrelationer som grundar sig i kundnöjdhet och som möjliggör att utvärdera och utveckla insatser i organisationen.

Konsulter

Martin Carlström

Leg. Psykolog, Seniorkonsult

Delägare


Martin tog sin psykologexamen år 2000 och har under sin karriär arbetat som psykolog, rekryteringskonsult, organisationskonsult och chef.  Idag arbetar han  framför allt med ledarskaps- och organisationsutveckling.
Lars Havinder

Leg. Psykolog, Seniorkonsult

Delägare


Lars tog sin psykologexamen år 2000 och har under sin karriär arbetat som psykolog, organisationskonsult och chef. Han har de senaste åren arbetat som konsult inom arbetsmiljöområdet. Har tidigare arbetat som rektor i Lunds kommun.

© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40