Utredning av Kränkande särbehandling

Utredning av kränkande särbehandling och mobbning


Arbetsgivaren har idag ett förtydligat ansvar om att utreda misstanke om kränkande särbehandling och mobbning, men det kan vara svårt att genomföra en objektiv utredning på egen hand. Lars är utbildad i metoden Faktaundersökning som vi arbetar utifrån. 

Vi har erfarenhet av att genomföra utredningar både i mindre grupper som i större rikstäckande organisationer.

Kontakt

Lars Havinder

lars@havindercarlstrom.se

tel: 0732 - 62 00 41