Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning


Med stöd i forskning (OBM - organizational behavior management) utvecklar vi chefer i färdigheter som skapar resultat. Det kan t ex handla om samtal&kommunikation, feedback, förändringsledning eller arbetsmiljöutbildningar.


Vi erbjuder såväl kortare utbildningar och workshops, som längre utvecklingsprogram.

Kontakt

Martin Carlström

martin@havindercarlstrom.se

tel: 0732 - 62 00 40