Chefshandledning

Chefshandledning


Vi har lång erfarenhet av att handleda chefer på alla nivåer i organisationen. Vi arbetar både med handledning av enskilda chefer och med chefsgrupper. Vi arbetar även med utveckling av ledningsgrupper.Kontakt

Martin Carlström

martin@havindercarlstrom.se

tel: 0732 - 62 00 40