Chefshandledning

Chefshandledning


Vi har lång erfarenhet av att handleda chefer på alla nivåer i organisationen. Vi arbetar både med handledning av enskilda chefer och med chefsgrupper. Vi arbetar även med utveckling av ledningsgrupper.Kontakt

Martin Carlström

martin@havindercarlstrom.se

tel: 0732 - 62 00 40


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Spolegatan 6, 222 20 Lund


Besöksadress:

Lund:    Spolegatan 6, vån 7

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40