Personlig utveckling


Personlig utveckling - psykologsamtal


Vi arbetar med individuell samtalsbehandling utifrån ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt perspektiv (KBT). Vi är alla legitimerade psykologer med många års erfarenhet av individuellt förändringsarbete. Till oss kan du komma som privatperson, via privat sjukvårdsförsäkring eller via din arbetsgivare.


Vi erbjuder såväl kortare coachningssamtal som längre samtalskontakter.


Kontakta oss gärna om du har undrar över något.

© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40