Våra tjänster


Utveckling kräver beteendeförändringar


All utveckling förutsätter att vi förändrar våra beteenden på ett funktionellt sätt. För att en organisation skall bli mer framgångsrik behöver de som arbetar i organisationen börja göra saker på ett nytt sätt. Det kan handla om att vi behöver kommunicera på ett nytt sätt, att vi behöver bli bättre på att planera, att vi behöver fatta beslut snabbare eller att vi behöver vara mer aktiva gentemot våra kunder. Oavsett vilka beteenden som behöver förändras så kräver förändringen en organisation och ledarskap som kan driva förändringen samt en arbetsmiljö som ger de rätta förutsättningarna för förändring.


Vi är experter inom beteendepsykologi och har genom flera års erfarenhet lärt oss hur de beteendepsykologiska principerna kan tillämpas på ett affärsmässigt sätt.Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40