Arbetsmiljöutveckling

En god arbetsmiljö - förutsättningen för hög prestation


I en välfungerande organisation är problem som sjukskrivningar, uppsägningar (retention) och kontraproduktiva beteenden lägre och den karaktäriseras av medarbetare som både är motiverade av sina arbetsuppgifter samt av den psykosociala arbetsmiljön. Organisation och ledarskap är viktiga för både prestation och välmående men det krävs också att grupper och samarbeten fungerar, att arbetsuppgifter är anpassade för den kompetens medarbetarna besitter samt att arbetsbelastningen är balanserad till de förutsättningar som finns att utföra dem.


Utbildningar kring psykisk hälsa på arbetsplatsen


Under 2016 och 2017 har vi hållit i flera utbildningar som rör arbetsmiljöområdet, bl a om Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4), grundläggande arbetsmiljöutbildning, stress och stresshantering m.fl.  Under 2018 kommer vi  bl a hålla utbildningar om har man arbetar med konflikter och mobbning på arbetsplatsen. Havinder&Carlström Organisationspsykologer fokuserar särskilt på utbildningar och andra insatser som syftar till att öka den psykiska hälsan i arbetslivet.


Arbetsmiljökartläggning


Oavsett hur problematiken uppmärksammas (medarbetarundersökningar, sjukskrivningar, klagomål) så krävs en fördjupad analys för att förstå hur utbredd den är, hur allvarlig den är och vad den består i. Genom verktyg som enkäter, intervjuer och workshops så arbetar vi med både grupper och hela organisationer för att göra en uttömmande kartläggning av resurser och problem. Tillsammans med nyckelpersoner/nyckelgrupper går vi igenom kartläggningen och landar i förslag på vilka vidare insatser som krävs för att hantera problematiken.


Utveckling av grupper och personal


Att få grupper och individer att fungera bättre i att lösa sina uppgifter och att samexistera på en arbetsplats är en viktig del i arbetet med en välfungerande arbetsplats. Stress uppstår när förväntningarna på resultat övergår förmågan att lösa uppgiften. I förmågan att lösa uppgiften är kompetensen central och bedömningar av arbetskapacitet är viktig både vid tillsättning av tjänster samt då arbetsförhållanden förändras. Förmågan av att lösa en uppgift påverkas även av faktorer som samarbete eller konflikter i gruppen, tydlig kommunikation samt personlig effektivitet. Att utveckla dessa faktorer är en viktig del i att minska stress i en organisation.


Vi erbjuder både tjänster som avser bedömning av arbetsförmåga samt utveckling av grupper och individer som avser stresshantering, personlig effektivitet och kommunikation.

© 2015 Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Havinder & Carlström Organisationspsykologer AB


Postadress:     

Ideon Science Park, 223 70 Lund


Besöksadress:

Malmö:  Östra Rönneholmsvägen 4

Lund:    Scheelevägen 17, Hus Beta 5


info@havindercarlstrom.se


0732 - 62 00 40